Blog

Üstün Zekalıların Gelişim ve Eğitimi

Üstün Zekalıların Gelişim ve Eğitimi

Üstün Zekalıların Gelişim ve Eğitimi konusunda bilgiler verdiğimiz yazımızın akıl yürütme ve yorumlama konularında da bilgilendireceğini düşünüyoruz.

Özel Okul Seçerken Nelere Dikkat Etmeli

Özel Okul Seçerken Nelere Dikkat Etmeli

Özel Okul Seçerken Nelere Dikkat Etmeli? sorusu herkes tarafından cevabı merakla aranan bir sorudur. Cevabı için lütfen yazımızı okuyunuz.

Çocuk Psikolojisi

Çocuk Psikolojisi

Çocuk Psikolojisi konusunu işlediğimiz yazımızı sizler için hazırladık. Çocuklarımızı daha iyi anlayabilmek için faydalı bir yazı olduğunu düşünmekteyiz.

Kısa Masallar ile Tatlı Rüyalar

Kısa Masallar ile Tatlı Rüyalar

Kısa masallarla çocuğunuzu uyku yolculuğuna uğurlama zamanı geldiyse sizin de kısa masallar diyarı yolculuğuna çıkmanızın vakti gelmiş demektir

Kreş - Gündüz Bakımevi - Anaokulu - Anasınıfı

Kreş - Gündüz Bakımevi - Anaokulu - Anasınıfı

Kreş nedir? Kreşler Anaokulu Ana Sınıfı farkı nedir? Ana Sınıfı Nedir? Anlam ve icraat noktasında akılları karıştıran kreş ve anaokulu farkını görelim.

Okula Başlama Yaşı ve Hesaplama Aracı, 2020, Son Değişiklik

Okula Başlama Yaşı ve Hesaplama Aracı, 2020, Son Değişiklik

Son yönetmelik değişiklikleriyle birlikte, İlkokula Başlama Yaşı ile ilgili kısa ve öz bilgiler vardır. Ayrıca çocuğunuzun okula başlayacağı yaşı da hesaplayabilirsiniz.

Okul Öncesi Eğitimde; Reggio Emilia, Waldorf ve Montessori Eğitimi

Okul Öncesi Eğitimde; Reggio Emilia, Waldorf ve Montessori Eğitimi

Okul Öncesi Eğitimde Reggio Emilia Yaklaşımı, Waldorf Yaklaşımı ve Montessori Eğitimi hakkında karşılaştırmalı detaylı bilgiyi bu yazımızda bulabilirsiniz.

Çoklu Zeka Araştırma Deseni

Çoklu Zeka Araştırma Deseni

Sınıfların, okulların, öğretim materyallerinin ya da öğretim yöntemlerinin farklılık gösterdiği durumlarda yarı deneysel araştırma desenini kullanmak uygundur.

Çoklu Zeka Kuramına Göre Hazırlanmış Ders Kitapları

Çoklu Zeka Kuramına Göre Hazırlanmış Ders Kitapları

Eğitimcilerin bir hayli dikkatini çeken çoklu zekâ kuramı ile ilgili 2000-2017 yılları arasında birçok araştırma yapılmıştır.

Çoklu Zeka Kuramına Göre Ölçme Ve Değerlendirme Yöntemleri

Çoklu Zeka Kuramına Göre Ölçme Ve Değerlendirme Yöntemleri

Çoklu zekâ kuramına göre öğrencileri ölçmedeki amaç, neyi bilmediklerini öğrenmekten ziyade öğrenme sürecinin gelişimini izlemektir.

Doğacı Zeka Alanı İçin Öğretim Stratejileri ve Etkinlikler

Doğacı Zeka Alanı İçin Öğretim Stratejileri ve Etkinlikler

Sınıf ortamı öğrencilerin doğacı zekâsına hitap etmekten mahrumdur. Bu yoksunluğu telafi etmek adına öğretmen doğal çevreyi sınıfa getirebilir.

İçsel-Öze Dönük Zeka Alanı İçin Öğretim Stratejileri ve Etkinlikler

İçsel-Öze Dönük Zeka Alanı İçin Öğretim Stratejileri ve Etkinlikler

Kalabalık sınıf ortamları, içsel zekâsı yüksek öğrencilerin kendini bireysel ve bağımsız hissetmesini engelleyebilir. Öğretmenler bu tür öğrenciler için de fırsat oluşturmalıdır

Sosyal Zeka Alanı  İçin Öğretim Stratejileri ve Etkinlikler

Sosyal Zeka Alanı İçin Öğretim Stratejileri ve Etkinlikler

Sosyal zekâsı yüksek öğrenciler arkadaş edinmekten, gruplara katılmaktan, diğer arkadaşlarıyla işbirliği yapmaktan hoşlanırlar.

Bedensel-Kinestetik Zeka Alanı İçin Öğretim Stratejileri ve Etkinlikler

Bedensel-Kinestetik Zeka Alanı İçin Öğretim Stratejileri ve Etkinlikler

Bazı öğrenciler için dokunarak, dokunduğunu hissederek öğrenme daha etkilidir. Öğrencinin bedensel zekâsı harekete geçilerek öğrenmedeki kalıcılık artırılabilir.

Müziksel-Ritmik Zeka Alanı İçin Öğretim Stratejileri ve Etkinlikler

Müziksel-Ritmik Zeka Alanı İçin Öğretim Stratejileri ve Etkinlikler

Müzik insan ruhuna iyi gelen birçok özelliğinin yanı sıra etkili bir öğretim aracıdır. Şarkıların, reklamların, film müziklerinin melodileri kolayca aklımızda kalır.

Görsel-Uzamsal Zeka Alanı İçin Öğretim Stratejileri ve Etkinlikler

Görsel-Uzamsal Zeka Alanı İçin Öğretim Stratejileri ve Etkinlikler

Poster, levha, resim gibi görsel materyallerle zenginleştirilmiş bir sınıf ortamı öğrencilerin anlamlı öğrenmesine katkıda bulunacaktır.

Mantıksal-Matematiksel Zeka Alanı İçin Öğretim Stratejileri ve Etkinlikler

Mantıksal-Matematiksel Zeka Alanı İçin Öğretim Stratejileri ve Etkinlikler

Mantıksal matematiksel zekâ disiplinler arası bir yaklaşımla ele alınmalıdır. Bu zekâ alanı sadece sayısal bilimler değil, sosyal bilimler için de önemlidir.

Sözel-Dil Zeka Alanı İçin Öğretim Stratejileri ve Etkinlikler

Sözel-Dil Zeka Alanı İçin Öğretim Stratejileri ve Etkinlikler

Sözel zekâ alanına hitap eden başlıca yöntem düz anlatımdır. Ek yöntemler hikâyeleştirme, beyin fırtınası, ses kayıt cihazı, günlük tutma ve yayımlamadır

Çoklu Zeka Öğretim Stratejileri Ve Etkinlikleri

Çoklu Zeka Öğretim Stratejileri Ve Etkinlikleri

Çoklu zekâ kuramının zekâ olgusuna getirdiği pratik yaklaşım, birçok eğitimci için uzun yıllar boyunca gizemli gibi görünen zekâ kavramını somut hale getirmiştir

Öğrencilerdeki Çoklu Zeka Alanlarını Belirleme Yöntemleri

Öğrencilerdeki Çoklu Zeka Alanlarını Belirleme Yöntemleri

Japon viyolonsel virtüözü Suzuki’nin geliştirdiği bu programa göre, çocuk hayatının ilk yılında büyük eserleri dinlemek ile başlar.

Doğacı Zeka

Doğacı Zeka

Doğa zekâsı güçlü olan bireyler doğal çevreye bir biyolog edasıyla yaklaşırlar. Hayvanlar ve bitkileri iyi tanır onları belli özelliklerine göre gruplandırırlar.

İçsel-Özedönük Zeka

İçsel-Özedönük Zeka

İçsel öze dönük zeka, kişinin kendini tanıması, bilmesi ve bu bilgiler doğrultusunda kararlar almasıdır.

Sosyal Kişilerarası Zekâ

Sosyal Kişilerarası Zekâ

Bir öğretmen veya bir psikoterapist gibi insanların duygularını anlama, istek ve ihtiyaçlarının farkına varıp bunları karşılama becerisine sosyal zekâ denir

Müziksel-Ritmik Zeka

Müziksel-Ritmik Zeka

Müziksel zekâ bireyin bir besteci, bir müzisyen gibi müzik ile ilgili uyarıları algılama, bunları ayırt etme ve ifade etme yeteneğidir

Bedensel-Kinestetik Zeka

Bedensel-Kinestetik Zeka

Bedensel zekâ bireyin bir aktör gibi duygu ve düşüncelerini aktarırken vücut dilini en iyi şekilde kullanabilme yeteneğidir.

Görsel-Uzamsal Zeka

Görsel-Uzamsal Zeka

Uzamsal zekânın temelinde görsel dünyayı düzgün bir şekilde algılamak, gerektiğinde bu algı üzerinde dönüşüm ve değişim yapabilmek vardır.

Mantıksal-Matematiksel Zeka

Mantıksal-Matematiksel Zeka

Bir matematikçi gibi sayıları etkili kullanabilme, bilgisayar programcısı gibi olaylar ile ilgili sebep-sonuç ilişkisi kurabilme yeteneğine mantıksal-matematiksel zekâ denir.

Sözel-Dilbilimsel Zekâ

Sözel-Dilbilimsel Zekâ

Dil zekâsı çağlar boyunca gelişimi en çok incelenen zekâ alanı olmuştur. Aynı zamanda bu beceri insanda bulunan en üstün, en yaygın zekâ türüdür.

Çoklu Zeka Kuramı

Çoklu Zeka Kuramı

Spearman, Thorndike, Guilford, Thurstone gibi Gardner da zekânın çok kapsamlı olduğunu ve insan zekâsına ilişkin evrensel tek bir listenin olamayacağını savunur.

Grup Faktör Kuramı (Thurnstone)

Grup Faktör Kuramı (Thurnstone)

Thurnstone zihinsel etkinliği gerekli kılan işlerin gruplandırılabileceğini savunur. Her bir gruptaki zihin gücüne ise temel faktör ya da yetenek adını vermiştir.

Çok Faktör Kuramı (Guilford)

Çok Faktör Kuramı (Guilford)

çok faktör kuramı, guilford, soyut zeka

Çok Faktör Kuramı (Thorndike)

Çok Faktör Kuramı (Thorndike)

Zekâ birbirinden bağımsız bileşenlerden oluşmaktadır. Bu yönüyle Spearman’ın “g” faktörü kuramı ile bağdaşmamaktadır

İki Faktör Kuramı (Spearman)

İki Faktör Kuramı (Spearman)

1904 yılında ortaya atılmış bir kuramdır. Kuramın fikir babası Spearman’dır. Spearman zihin etkinliklerinde var olan genel bir zihinsel enerjinin olduğunu savunmuştur. Buna “g” faktörü adını vermiştir.

IQ Zeka Testi

IQ Zeka Testi

20.yüzyılın başlarında sanat ve bilimdeki gelişmeler refah düzeyini artırmıştır. Bu dönemde insanlar genelde yaşadıkları eyaletten başkente göç etmeye başlamışlardır. Okul çağındaki çocuklarda birtakım sorunlar yaşanmaya başlanmıştır.

Zeka İle İlgili Araştırmalar

Zeka İle İlgili Araştırmalar

Zihinsel işlemlerin nasıl yapıldığı ve bu işlemlerin kökenlerinin neler olduğu çok eski çağlardan beri insanların ilgi alanında yer almaktadır.

Beynin Yapısı ve Zeka

Beynin Yapısı ve Zeka

Etrafımızdaki dünyaya uyum sağlamak, yaşamamızı sağlayacak gündelik işler yapmak beyin fonksiyonlarımızın durmaksızın çalışması ile gerçekleşir.

Öğretim Programında Benimsenen Strateji ve Yöntemler

Öğretim Programında Benimsenen Strateji ve Yöntemler

Öğretim Programında Benimsenen Strateji ve Yöntemler

Mühendislik ve Tasarım Becerileri

Mühendislik ve Tasarım Becerileri

Mühendislik ve Tasarım Becerileri. Mühendislik ve Tasarım Nedir

Yaşam Becerileri

Yaşam Becerileri

Yaşam Becerileri; Yaratıcılık, Girişimcilik, Analitik Düşünme, Karar Verme, İletişim ve Takım Çalışması

Bilimsel Süreç Becerileri

Bilimsel Süreç Becerileri

Bilimsel Süreç Basamakları, Bilimsel Süreç Becerileri, Deney Yapma Becerileri.

Öğretim Programında Temel Beceriler

Öğretim Programında Temel Beceriler

Öğretim Programı ve Kazanımlar. Öğretim Programı Değerlendirme.

Öğretim Programının Amaçları

Öğretim Programının Amaçları

Öğretim Programının Amaçları. Ögretim Programının Genel Amaçları

Türkiye’de Fen Eğitiminin Tarihi

Türkiye’de Fen Eğitiminin Tarihi

Türkiye’de Fen Eğitiminin Tarihi. Türkiye’de Fen Eğitimi

Dünyada Fen Eğitiminin Tarihi

Dünyada Fen Eğitiminin Tarihi

Dünyada Fen Eğitimi. Dünyada Fen Eğitiminin Tarihi

Fen ve Teknoloji Eğitimi

Fen ve Teknoloji Eğitimi

Fen ve Teknoloji Eğitimi. Fen ve Teknoloji Öğretimi. Fen ve Teknoloji Kazanımları.

Öğretim ile İlgili Genel Kavramlar

Öğretim ile İlgili Genel Kavramlar

Öğretim ile İlgili Temel Kavramlar.

Eğitim ile İlgili Genel Kavramlar

Eğitim ile İlgili Genel Kavramlar

Eğitim Öğretim ve Öğrenme İle İlgili Temel Kavramlar.

Çoklu Zeka Kuramının Önemi

Çoklu Zeka Kuramının Önemi

Çoçuklarda zeka türlerine göre başarıyı artırmanın yolları.

Çoklu Zeka Kuramı

Çoklu Zeka Kuramı

Çoklu zeka kuramı nedir? Çoklu Zeka Testi. Çoklu Zeka Teknikleri. Çoklu Zeka Türleri, Çoklu Zeka Envanteri

Depreme Dayanıklılık Raporu

Depreme Dayanıklılık Raporu

Depreme Dayanıklılık Raporu, Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği, Depreme Dayanıklılık Belgesi, Serbest İnşaat Mühendisliği