Bedensel-Kinestetik Zeka Alanı İçin Öğretim Stratejileri ve Etkinlikler

Bedensel-Kinestetik Zekâ Alanı İçin Öğretim Stratejileri ve Etkinlikleri

 
Bazı öğrenciler için dokunarak, dokunduğunu hissederek öğrenme daha etkilidir. Öğrencinin bedensel zekâsı harekete geçilerek öğrenmedeki kalıcılık artırılabilir.
 

Bedensel-kinestetik zekâ alanına hitap eden öğretim stratejileri şunlardır (Saban, 2010):

 
Bedensel Tepkiler: Öğrencilerin öğretmenin anlattığı konuya bedenlerini kullanarak tepkide bulunmaları istenir. Mesela konuyu çok iyi anladılarsa beş parmağını, az anladılarsa bir parmağını havaya kaldırır.
 
Sınıf Tiyatrosu: Rol oynama, drama, benzetim-canlandırma gibi küçük gösterileri de kapsar. Öğrencilerin aktörlüğünün ön plana çıkmasını sağlayacak stratejilerdir. Konuya göre zaman ve mekân ayarlaması yapılır. Bu faaliyetlerin bazıları üç-beş dakika bazıları bir saat sürebilir.
 
Kinestetik Kavramlar: Öğrencilerin ders kitaplarında gördükleri kavramları sözcüklerle değil de vücut hareketleri ile anlatmaları istenir.
 
El Becerisine Dayalı Düşünme: Öğrencilerin bazı kavramları el becerilerini kullanarak öğrenmelerini sağlamaktır. Mesela fen laboratuarında deney yaptırmak ya da çamur, odun gibi yapıları şekillendirerek öğrenmelerini sağlamaktır.
 
Kuklalar: Alçı, ahşap, bez gibi çeşitli malzemelerden yapılmış kuklalar derslerde eğitici amaçlarla kullanılabilirler. Öğrencilerin eğlenerek öğrenmesini sağlarlar. 
 
Sınıf ortamında kullanılabilecek bedensel -kinestetik zekâ etkinlikleri şu şekildedir (Demirel vd., 2006):
• …………konusunda rol ,benzetim yapma.
• …………konusunu açıklamak için hareketler zinciri oluşturma.
• …………konusunda dans koreografisi oluşturma. 
• …………konusunda tahta ve yer oyunları oluşturma.
• ………....için görev ya da bulmaca kartları oluşturma.
• …………konusunda alan gezisi planlama.
• …………konusunda gösteri yapmak için  bedensel olarak eğitilmiş bir kişinin niteliklerinin kullanma.
• …………konusundaki objenin modelini yapma.
• …………konusunda gösteri yapmak için elle yapılmış materyaller kullanma. 
• ………....için bir ürün tasarlama.
• …………yukarıdaki etkinlikleri gerçekleştirmek için teknolojiyi seçme ve kullanma.