Bilimsel Süreç Becerileri

Bilimsel süreç becerileri dendiğinde akla öncelikle Fen Öğretimi gelir. Fen öğretiminde bir problemi düşünme, sonuca gidecek yolu formüle etme ve neticede ortaya bir bilgi koyma becerileri bilimsel süreç becerileri olarak tanımlanabilir.

Bilimsel süreç becerileri; fen öğretiminde öğrenmeyi kolaylaştırır, öğrenciyi pasifleştiren unsurları ortadan kaldırarak katılımcı bir profilin doğmasını sağlar, bunu yaparken sorumlulu duygusunu geliştirir, öğrenilen bilginin kalıcı olmasını sağlar.

Günümüzde özellikle bilgisayar çağının getirdiği hız ve kolaylıklarla da bilim ve teknolojinin girdiği her alanda müthiş bir bilgi patlamaları ortaya çıkmaktadır. Bu patlamalar o kadar büyük düzeydedir ki değişen veya ortaya çıkan bilgiyi takip etmek ya mümkün değil ya da ayak uydurmak kolay değil.

Tabiki her yaştaki her insana bu becerilerin tamamını öğretmek veya herkesten aynı beceriyi gözlemlemekte mümkün değil. Örneğin ilköğretime giden bir öğrenciye Planlama ve Başlama Becerisi, Araştırma Gerçekleştirme Becerisi ve Analiz/Sonuç Çıkarma becerilerini kazandırmak yeterli bir hedeftir denilebilir.

Bilimsel Süreç Becerileri Nelerdir

 

Bilimsel Süreç Basamakları

Bu alan; bilim insanlarının yaptıkları çalışmalar esnasında kullandıkları becerileri kapsamaktadır. Bilimsel süreç becerileri aşağıda sıralanmıştır.
• gözlem yapma, 
• ölçme, 
• sınıflama,
• verileri kaydetme,
• hipotez kurma, 
• verileri kullanma ve model oluşturma,
• değişkenleri değiştirme ve kontrol etme,
• deney yapma