Bilimsel Süreç Becerileri

Bilimsel Süreç Basamakları

Bu alan; bilim insanlarının yaptıkları çalışmalar esnasında kullandıkları becerileri kapsamaktadır. Bilimsel süreç becerileri aşağıda sıralanmıştır.
• gözlem yapma, 
• ölçme, 
• sınıflama,
• verileri kaydetme,
• hipotez kurma, 
• verileri kullanma ve model oluşturma,
• değişkenleri değiştirme ve kontrol etme,
• deney yapma