Çok Faktör Kuramı (Guilford)

Çok Faktör Kuramı

Bu kuramın düşünürü Guilford’a göre zihin birbirinden bağımsız alanlardan oluşmaktadır. Zekânın üç boyutu bulunmaktadır; içerik, işlem ve ürünler. İçerik boyutu sembol, anlam ve davranışlarla ilgilidir. İşlem boyutu biliş, bellek birleştirici düşünme ile ilgilidir. Ürünler boyutu ise birimler, gruplar ve ilişkiler ile ilgilidir (Demirel vd., 2006).