Çoklu Zeka Kuramına Göre Ölçme Ve Değerlendirme Yöntemleri

Çoklu Zekâ Kuramına Göre, Ölçme Ve Değerlendirme Yöntemleri 

Çoklu zekâ kuramına göre öğrencileri ölçmedeki amaç, neyi bilmediklerini öğrenmekten ziyade öğrenme sürecinin gelişimini izlemektir. Bu eğitim anlayışında alternatif değerlendirme yöntemleri ön plana çıkmaktadır.

Alternatif değerlendirme yöntemleri şunlardır (Demirel vd., 2006):

Gösteri: Bedensel-kinestetik zekânın değerlendirilmesinde kullanılabilecek bir yöntemdir. Öğrencinin fiziksel yetenekleri kontrol listeleri ya da derecelendirme ölçekleri ile ölçülmüş olur.

Anekdotlar: Sözel zekâ alanındaki çabaların değerlendirilmesinde kullanılabilecek bir yöntemdir. 

Tartışma: Sözel zekâ ve mantıksal matematiksel zekânın değerlendirilmesinde kullanılabilecek bir yöntemdir. Karşıdaki kişinin düşüncesini mantıksal bir çerçevede çürütmeye çalışmak, bunu yaparken de ikna kabiliyetini kullanmak gerekir.

Sergileme: Müziksel–ritmik zekâ ve görsel zekânın değerlendirilmesinde kullanılabilecek bir yöntemdir. Müziksel bir performans ya da sanatsal ürünler, kontrol listeleri ya da derecelendirme ölçekleri kullanılarak değerlendirilir.

Görüşme: Öğretmenin öğrencinin öğrenme durumlarını bire bir görüşmeler yaparak tespit etmesidir. Öğrencilerin güçlü ve zayıf yönlerinin anlaşılması bakımından etkili bir yöntemdir.

Deneyler: Mantıksal zekâ, bedensel zekâ, sosyal zekâ, uzamsal zekâ gibi birçok zekâ alanının değerlendirilmesinde kullanılabilecek bir yöntemdir. Öğrenciler hazırladıkları deneyi tamamladıktan sonra gözlemlerini bir rapor haline getirirler.

Sözlü sunum:

Sözel becerilerin ve eleştirel düşünme becerisinin değerlendirilmesinde kullanılabilecek bir yöntemdir. Öğrenci sunumu hazırlama ve savunma sürecinde birçok zekâ alanını kullanır.

Projeler: Öğrenciler projeleri hazırlarken uzamsal zekâ, sözel zekâ, içsel zekâ ve sosyal zekâlarını kullanırlar. Projeler puanlanırken ayrıntılı yönergeler kullanılır.

Kendini değerlendirme: İçsel zekânın değerlendirilmesinde kullanılabilecek bir yöntemdir. Öğrencinin kendisi ile ilgili artı ve eksi yönlerini keşfetmesine yardımcı olur.

Portfolyo değerlendirme: Öğrencilerin çalışmalarının ürün dosyası adı altında biriktirilmesidir. Burada öğrencinin verdiği emek, çalışırken geçirdiği aşamalar da gözler önüne serilmiş olur. Böylece veli ve öğretmen öğrencinin gelişimini gözlemleyebilir.

Performans değerlendirme: Sürece yayılmış bir değerlendirme yöntemi olup, öğrencinin beceriyi ölçen problemleri nasıl çözeceğinin gözlenmesidir.

Puanlama yönergesi: Bir çalışmanın puanlama yönergesine göre değerlendirilmesidir. Ürün ve süreç değerlendirilmesi yapılır.