Doğacı Zeka Alanı İçin Öğretim Stratejileri ve Etkinlikler

Doğacı Zekâ Alanı İçin Öğretim Stratejileri ve Etkinlikleri

Sınıf ortamı öğrencilerin doğacı zekâsına hitap etmekten mahrumdur. Bu yoksunluğu telafi etmek adına öğretmen doğal çevreyi sınıfa getirebilir veya öğrencileri doğal çevreye götürür.

Doğacı zekâ alanına hitap eden öğretim stratejileri şunlardır (Saban, 2010):

Doğa Yürüyüşleri: Sınıfta öğrenilen bilgilerin doğada gözlenmesi bilimsel merakı artırdığı gibi anlamlı öğrenmeyi de sağlayacaktır. Bu tür yürüyüşlerde tarihi yerler, yer altı kaynakları, bitkiler, hayvanlar vb. hakkında daha çok bilgi elde edilmiş olur.
 
Alan / Gözlem Gezileri: Bir olayın, nesnenin yerinde incelenmesini sağlamak amacıyla önceden planlanmış bir alana yapılan gözlem gezileridir. Geziye gitmeden önce gidilecek yer, maliyet, gezinin amacı iyi belirlenmelidir. Gezi sonrasında öğrencilerden izlenimlerini anlatan rapor, kompozisyon istenir.
 
Sınıfta Öğrenme Penceresi Oluşturma: Öğrencilerin ders esnasında dışarıya duydukları özlem öğretmen tarafından olumlu bir stratejiye dönüştürülebilir. Öğretmenin seçtiği bir grup öğrenci hava durumu ile ilgili ölçümler yapabilir veya mevsimlerin özelliklerini gözlemleyip sınıfta anlatabilir.
 
Sınıftaki Bitki ve Hayvanlar: Öğretmen ve öğrenciler birlikte sınıfta bitki yetiştirebilirler veya balık, kuş gibi bir hayvan besleyebilirler. Bu strateji ile öğrenme ortamı daha cazip hale getirildiği gibi öğrencilerin gözlem yapmasına, doğacı zekâlarının ortaya çıkmasına da fırsat verilmiş olur.
 
Ekolojik Çalışmalar: Sınıfta işlenen konuların ekolojik düzen ile ilişkilendirilmesidir. Böylece öğrencilerde çevre bilinci oluşturulur.
 
Müze Ziyaretleri: Müze ziyaretleri sayesinde öğrencilerin kavrama, sorgulama, gözlemleme, hayal gücü, estetik duyguları gelişir. Müze ziyaretleri doğacı zekânın açığa çıkarılmasını destekler.
Sınıf ortamında kullanılabilecek doğacı zekâ alanı etkinlikleri şu şekildedir (Demirel vd., 2006):
• …………konusunda öğrenilenlerle doğal yaşam arasında bağlantı kurma.
• …………doğa olaylarını gözlemleme ve not alma.
• …………doğa olayları arasında neden sonuç ilişkisini ortaya koyma.
• …………bitki yetiştirme.
• …………konusunda doğa ile uyumlu projeler geliştirme.
• …………konusunda sınıflama yapma.
• …………doğa gezileri düzenleme.
• …………doğada kamp yapma.
• …………konusunda koleksiyon oluşturma.
• …………doğanın değişimi konusunda araştırmalar yapma.
• …………konusunda belgeseller izleme.
• …………mümkün olduğu zamanlarda dersleri sınıf dışına taşıma.