Fen ve Teknoloji Eğitimi

Teknoloji ve Fen Eğitimi

Üst düzey zihinsel becerileri geliştirmek, kavrayarak öğrenmek, karşılaşılan yeni problemlere çözümcül yaklaşabilmek, objektif düşünme becerisini geliştirmek gibi özelliklerin kazandırıldığı derslerden biri de fen bilgisi dersidir. Fenin kapsama alanındaki disiplinler hayatın birçok alanında önemli bir yere sahiptir.

Sağlığın korunması, hayatın sürdürülmesi, ihtiyaçların karşılanması, mükemmel üretimin yapılması ve zihinsel, ahlaksal dinsel konuların amaçlarının karşılanması için en değerli bilgi fendir. Geçmişte ve gelecekte ulus yönetiminin doğru bir şekilde idare edilip edilemediğini yorumlamak için de en geçerli yol fendir (Champman, 1995:191).

Korkmaz’a göre fen bilgisi dersi bir yakın çevre dersidir. Yakın çevre, yaparak yaşayarak öğrenme, somutluk gibi ilkelerle örtüşmesi anlamına gelir. Bu tür bir yaklaşımda fen eğitimi; öğrencilerin doğadaki olayları ve nesneleri incelemesi, araştırması, gözlemlemesi ve bir sonuca varması şeklinde yorumlanabilir.

Çepni (2005)’ye göre fen doğal yaşamımızın bir parçası olduğu için günlük yaşamla ilişkilendirilmiş haliyle eğitim programlarında yer almalıdır. Bir örümceği izlemek ya da bir balığın hareketlerini gözlemlemek ve bunun gibi daha birçok doğal çevre olayı fen çalışmaları için zemin hazırlar.