Görsel-Uzamsal Zeka Alanı İçin Öğretim Stratejileri ve Etkinlikler

Görsel-Uzamsal Zekâ Alanı İçin Öğretim Stratejileri ve Etkinlikleri

 
Poster, levha, resim gibi görsel materyallerle zenginleştirilmiş bir sınıf ortamı öğrencilerin anlamlı öğrenmesine katkıda bulunacaktır. Sınıf ortamındaki tek görsel materyal öğretmenin tahtaya yazdıkları olmamalıdır. Görsel açıdan zengin bir sınıf öğrenci için daha caziptir.
 

Görsel-uzamsal zekâ alanına hitap eden öğretim stratejileri şunlardır:(Saban, 2010)

 
Zihinde Canlandırma: Öğrencilerin öğrendikleri kavramları akıllarında tutmanın en iyi yollarından biri de zihinlerinde hayal etmeleridir. Böylece zihinde oluşan imge istenildiğinde geri getirilir.
 
Renklendirme: Renkler öğrenciler için dikkat çekici olduğundan ders metinlerinde, çalışma kâğıtlarında, ders sunumlarında kullanılması verimi artırır. Görsellik düzeyi yüksek öğrenciler için siyah-beyaz metinler sıkıcıdırlar.
 
Görsel metaforlar: Öğrencinin öğrenmeye çalıştığı bir konuyu daha önce öğrencinin zihninde yer alan imgelerle eşleştirmesine denir. Örneğin hücredeki çekirdek ve insan vücudundaki beynin işlevi arasındaki ilişki nedir? Bu tür sorularla öğrencilerin metafor geliştirmelerine yardımcı olunur.
 
Kavram Haritaları: Belli bir konu ile ilgili kavramları ve bu kavramlar arasındaki ilişkileri grafiksel veya şematik olarak sunar (Kalaycı ve Çakmak, 2000’den akt; Saban, 2010). Kavram haritaları ile anlamlı öğrenme sağlanır, bilgiler organize edilir, düşünme örgütlenir, öğrencilerin ön bilgileri, kavram yanılgıları ortaya çıkar. En sık kullanılanlar; örümcek harita, balık kılçığı haritası, sınıflama haritası, bağlantı ağacı haritasıdır.
 
Kavram Karikatürleri: Karikatürde resmedilen üç ya da daha fazla karakterin her biri farklı bir görüşü savunur. Bu görüşlerden bir tanesi bilimsel gerçekliği ifade ederken kalanları kavram yanılgılarını ifade eder. Poster şeklinde hazırlanarak öğrencilerin görebileceği bir yere konur. Sonrasında öğretmen öğrencilere hangi düşünceye neden katıldıklarını sorar, açıklamalarını ister. Böylece yanılgılar ortaya çıkarılmış olur.
 
Sınıf ortamında kullanılabilecek görsel-uzamsal zekâ etkinlikleri şu şekildedir (Demirel vd., 2006):
 
• ………….konusunda tablo ,harita ,küme veya grafik kullanma.
• ………….konusunda slayt gösterisi, video ya da fotoğraf albümü oluşturma.
• ………….konusunda poster, ilan tahtası ,duvar resmi oluşturma.
• ………….konusunda mimari çizimler yapma. 
• ………….konusunda reklam ya da ilan oluşturma.
• ………….konusunda tahta ve yer oyunları oluşturma.
• ………….sürecini renklerle şifrelendirme.
• ………… nın ebat ve şeklini değiştirme.
• ………….yı resimlerle çizme, boyama, örnekleme, heykelini yapma. 
• ………….yı öğretmek için tepegöz kullanma. 
• ………….yukarıdaki etkinlikleri gerçekleştirmek için teknolojiyi seçme ve kullanma.