İki Faktör Kuramı (Spearman)

İki Faktör Kuramı
 

1904 yılında ortaya atılmış bir kuramdır. Kuramın fikir babası Spearman’dır. Spearman zihin etkinliklerinde var olan genel bir zihinsel enerjinin olduğunu savunmuştur. Buna “g” faktörü adını vermiştir. Ayrıca farklı zihinsel becerileri ölçen testler yapmış ve bu testler arasındaki korelasyonun mükemmel olmadığını tespit etmiştir. Bu özel faktörlere de “s” demiştir. Özel faktör “s” belirli bir zihinsel beceriyi gerçekleştirebilmek için zihinsel yeteneğin dışında (g) ihtiyaç duyulan bir zihin gücüdür.