Kreş - Gündüz Bakımevi - Anaokulu - Anasınıfı

Kreş ve Anaokulu Nedir, Arasındaki Farklar Nelerdir?

0-66 aylık çocuklara, yani ilköğretime 1. sınıfa henüz başlamamış çocuklara okul öncesi eğitim hizmeti veren, anlam itibari ile birbirine girmiş bir şekilde bazen kafamızı karıştıran kurumlar meselesinin ayrıntılarına göz atalım.

Kreş Nedir?

0-24 aylık bebeklere hizmet veren,
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı olarak açılabilen,
Özel veya resmi kurumlardır.

30 Nisan 2015 tarihinde yayınlanan 29342 sayılı ÖZEL KREŞ VE GÜNDÜZ BAKIMEVLERİ İLE ÖZEL ÇOCUK KULÜPLERİNİN KURULUŞ VE İŞLEYİŞ ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK kreşin yaşını 0-36 aylık olarak tanımlamış olsa da 8 Eylül 2016 tarih ve 29825 sayılı yönetmelik değişikliği ile bu süre 0-24 ay olarak belirlenmiştir.

Kreş Nedir, Gündüz Bakımevi Nedir, Anaokulu Nedir, Kreş ve Anaokulu arasındaki farklar

Gündüz Bakımevi Nedir?

Gündüz Bakımevi, 30 Nisan 2015 tarihli yönetmelikte 36-66 aylık çocuklara hizmet veren kuruluşlar olarak tanımlanmışken 8 Eylül 2016 tarihinde çıkan 29825 sayılı yönetmelik değişikliği ile bu aralık 25-66 aylık olarak güncellenmiştir.

Çocuk Kulübü Nedir?

Eskiden Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Etüt Merkezi adı altında ilköğretim öğrencilerine yönelik eğitim kurumları vardı. Dershanelerin kapatılması sürecinde Etüt Merkezlerinin dershane gibi çalışmalar yapması ve etüt merkezliği ekseninden kayması nedeni ile kapatılma sürecinden nasibini almış oldu.

MEB'deki bu etüt merkezi kavramı Aile, Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanlığı bünyesinde Çocuk Kulübü olarak karşımıza çıkıyor.

Çocuk Kulübü de tanım olarak 30 Nisan 2015 tarihli yönetmelikte 6-12 yaş grubu olarak ifade edilmişken yine 8 Eylül 2016 tarih ve 29825 sayılı yönetmelik değişikliği ile ilkokul ve ortaokul öğrenimine devam eden olarak düzenlenmiştir.

Yani çocuk kulübü, ilkokul ve ortaokula giden öğrencilerin eğitim saatleri dışında, ödevlerine, eğitim faaliyetlerine destek vermek ve sosyal gelişimlerine katkı sağlamak için yapılan etkinlik faaliyetleri yapmak üzere kurulan kurumlardır.

Okul Öncesi Eğitim Kurumu Nedir?

Bu defa bu tanım MEB in Okul Öncesi Eğitim Kurumları Yönetmeliğinde geçmektedir. Okul çağına gelmemiş çocuklara eğitim veren özel ve resmi kurumlar olarak tanımlanmaktadır. MEB yönetmeliğinde okul öncesi kavramı 36-68 aylık çocukların gittiği Anaokulları ve 57-68 aylık çocukların gidebildiği Ana sınıfı olarak iki defa geçmektedir.

Yani Okul Öncesi Eğitim, MEB yönetmeliğine göre 36-68 aylık çocukların gittiği Anaokulu ve aynı süre içinde kalan Ana sınıfı dönemidir.

Bu tanımlamalar 10 Temmuz 2019 tarih ve 30827 sayılı yönetmelik değişikliğine dayanmaktadır. Daha önce 37-66 ay olarak belirlenen süreçlerde bu yönetmelikle değişiklikler yapılmıştır.

Anaokulu Nedir?

MEB'in Okul Öncesi Eğitim Kurumları Yönetmeliğinde;

Anaokulu, 36-68 aylık çocukların eğitimi için açılan özel ve resmi kurumlardır.

Şeklinde tanımlanmıştır. (10 Temmuz 2019 tarih ve 30827 sayılı yönetmelik değişikliği)

Ana Sınıfı Nedir?

Ana sınıfı, Eylül sonu itibari ile 57-68 aylık çocukların eğitimi amacı ile örgün eğitim ve hayat boyu öğrenme kurumları bünyesindeki ana sınıfıdır.

Kreş ve Anaokulu Farkı Nedir?

Aslında kreş ve anaokulu farkı daha çok hitap ettiği çocuk yaşını kapsamaktadır. Kreşler 0-2 Yaş (0-24 aylık) çocukları, anaokulu ise 36-68 aylık çocukları hedeflemektedir.

Kreşlerin açılması ile ilgili Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Anaokulu açılması ise MEB tarafından düzenleme yapılmaktadır.

Süre çakışması kreşten ziyade 25-66 aylık çocuklara hitap eden Gündüz Bakımevi ile Anaokulu kavramları yaşanmaktadır. Bu çakışmadan da faydalanarak Gündüz Bakımevi hizmeti vermeye hakkı olan kurumlar aynı zamanda Anaokulu hizmeti de verebilmektedir.

Kreşi ve Gündüz Bakımevini açma izni aynı bakanlıktan verildiği için bu alanda faaliyet göstermek isteyenler genel olarak Kreş ve Gündüz Bakımevi olarak açtıkları kurumlarında Anaokulu hizmeti de vererek anlam olarak farklı ama icraatta benzer 3 alanda hizmet vermektedirler.

Kreşlerde çocukların sosyal gelişimi, etkinliklere dayalı olarak sağlanmak istenmektedir. Anaokullarında ise eğitim sürecine hazırlıkları etkinliklerle sağlanmaya çalışılmaktadır. Kreş ve Gündüz Bakımevleri etkinliklerinde de çocuklarımız öğreniyor olsa da ana hedef noktasında ayrı ancak yaptıkları faaliyetler bakımından çok benzer çalışmalar yapılmaktadır.

MEB 10 Temmuz 2019 tarihli yönetmelik değişikliği için tıklayınız.