Müziksel-Ritmik Zeka Alanı İçin Öğretim Stratejileri ve Etkinlikler

Müziksel-Ritmik Zekâ Alanı İçin Öğretim Stratejileri ve Etkinlikleri

 
Müzik insan ruhuna iyi gelen birçok özelliğinin yanı sıra etkili bir öğretim aracıdır. Şarkıların, reklamların, film müziklerinin melodileri kolayca aklımızda kalır. Bir öğretim stratejisi olarak müzik kullanıldığında öğrencilerin sözel bilgileri hatırda tutmaları kolaylaşacaktır. 
 

Müziksel-ritmik zekâ alanına hitap eden öğretim stratejileri şunlardır (Saban, 2010):

 
Ritimler, Melodiler ve Şarkılar: Sözel olan bazı konuların müziksel bir formatta öğrencilere aktarılmasıdır. Sindirim sistemini öğretirken popüler bir şarkı ile organları tanıtmak, öğrencilerin hatırlamasını kolaylaştıracaktır.
 
Müziksel Koleksiyonlar: Anlatılacak konuyu ses kaseti, CD, şarkı gibi materyallerle zenginleştirmektir. Çanakkale Zaferi’ni işleyen bir öğretmen o döneme ait şarkıları kullanarak orada yaşanılanları öğrencilerle birlikte tartışabilir.
 
Hafıza Müziği: Yapılan araştırmalara göre fon müziği eşliğinde yapılan sunumlar bellekte daha uzun süreli kalabilirler. Sınıf ortamında fon müziği kullanmak öğrenmedeki kalıcılığı artıracaktır.
 
Müziksel ton: Öğretmen zihinsel şemaları açıklamada müziksel tonlamalar kullanarak kalıcılığı artırır. Üçgeni anlatırken eli ile havada üçgen çizer ve “vızzz” diye arı gibi ses çıkarabilir.
 
Duygusal Müzik: Öğretmenin işlediği konuya göre duyguları harekete geçirecek müzikler seçmesidir. Mesela sınıfa “kış” ile ilgili bir öykü okurken fırtına, yağmur seslerini dinletmesi.
 
Video Klip Çekmek: Öğrenciler kurguladıkları bir öykünün, tasarladıkları bir gösterinin videosunu çekebilirler. Kalıcı öğrenme sağlayan bir yöntemdir.
 
Sınıf ortamında kullanılabilecek müziksel–ritmik zekâ etkinlikleri şu şekildedir (Demirel vd., 2006):
 
• ………….konusunda uygun müzik eşliğinde sunu yapma. 
• ………….konusunda şarkı sözü yazma.
• ………….konusu nu açıklayan şarkı veya rap söyleme.
• ………….konusunda ritmik örüntüleri belirleme.
• ………….Şarkı sözlerini ……..konusu ile eşleştirme. 
• ………….Şarkı müziğinin…….konusu ile benzerliğini bulma.
• ………….konusunda ders müziği sunma. 
• ………….konusunu canlandırmak için müzik aleti yapma ve kullanma. 
• ………….konusunda öğrenmeyi geliştirmek için müzik kullanma. 
• ………….konusunda şarkıları toplama ve sunma. 
• ………….konusunu açıklamak için şarkı ya da bestenin sonuna yeni bir bölüm ekleme.
• …………yukarıdaki etkinlikleri oluşturmak için müzik teknolojisini seçme.