Öğretim ile İlgili Genel Kavramlar

Öğretim ile İlgili Temel Kavramlar

Eğitim kurumlarında gerçekleştirilen planlı, programlı denetlenebilen öğretme etkinliklerine öğretim denir. Öğretimi önceden belirlenmiş bir hedefe ulaşmak için patika yolda yapılan bir yürüyüşe benzetebiliriz.

Öğretim, öğrenmeyi destekleyen ve oluşumunu sağlayan dış faktörlerin planlanması desteklenmesi ve uygulanması sürecidir. Etkin bir öğretim öğrenme olayının yapısını ve farklı gelişim aşamalarındaki öğrencileri anlamakla mümkün olacaktır (Senemoğlu, 2001).

Bireyde amaçlanan davranışların gelişmesi için yaşamının belli dönemlerinde uygulanan planlı, programlı, desteklenen ve çoğunlukla belge ile sonuçlanan süreçler toplamına öğretim denir (Gürkan, 1999).

Öğrencilerde öğrenirken aynı zamanda eğlenme duygusunu yerleştirmek ve herhangi bir değişiklikle karşılaştıklarında dahi bu süreci sürdürebilmeleri eğitim ve öğretim sistemlerinin en önemli amacı olmalıdır. Birçok eğitim kurumunda eksik olan bu öğretme sevgisi ve tutkusudur (Langford ve Cleary, 1999’dan akt; Akman vd., 2013).

Açıkgöz (1998) tarafından öğretimin özellikleri şu şekilde ifade edilmektedir:

• Öğretimin amacı öğrenciyi geliştirmek ve yeni kazanımlar elde etmesini sağlamaktır.
• Öğretim belirli planlar dâhilinde gerçekleşir.
• Öğretim bir süreçtir.
• Öğretim öğrenmenin başlatılması ve devam ettirilmesi etkinliklerinden oluşur.