Sosyal Zeka Alanı İçin Öğretim Stratejileri ve Etkinlikler

Sosyal Zekâ Alanı  İçin Öğretim Stratejileri ve Etkinlikleri

Sosyal zekâsı yüksek öğrenciler arkadaş edinmekten, gruplara katılmaktan, diğer arkadaşlarıyla işbirliği yapmaktan hoşlanırlar. İşbirliği ve etkileşime dayalı bir sınıf ortamı bu tür öğrencileri rahatlatacaktır.

Sosyal zekâ alanına hitap eden öğretim stratejileri şunlardır (Saban, 2010):

Fikir Paylaşma Çiftleri: İkili gruplar halinde bir olay, fikir veya konunun tartışılmasıdır. Öğrencilerin fikirlerini sözlere dökmesini, fikirlerin paylaşılmasını sağlar. Konuşma ve dinleme gibi sosyal becerilerin kazandırılmasında rol oynar.
 
Eşli Okumak: İki öğrenci dönüşümlü olarak birbirlerine sesli bir şekilde okuma yaparlar. Daha sonra okudukları parça üzerinde tartışırlar.
 
Proje Tabanlı Öğrenme: Proje tabanlı öğrenmede üründen ziyade süreç önemlidir. Proje tabanlı öğrenme tasarı geliştirme ve planlamayı ifade eder. Öğrencilerin fikirlerini anlatma, plan kurgulama, planı deneme ve grup arkadaşları ile işbirliği içinde çalışma özellikleri gelişir. Bireysel ve grup projeleri şeklinde çalışmalar yapılır.
 
İşbirliğine Dayalı Öğrenme: Üye sayısı genellikle iki veya dört olan gruplar halinde yapılan çalışmalardır. Grup üyeleri arasında sağlıklı bir iletişim ve etkileşim olur, sosyal beceriler gelişir.
 
Simülasyonlar: Öğrencilerin bir olayı anlatırken o dönemin özelliklerine göre giyinmesi veya davranmasıdır. Tarihi bir konu anlatılırken dönemin kıyafetlerinin giyilmesi vb.
 
Yaratıcı Drama: Bir konunun tiyatro, rol yapma vb. tekniklerinden yararlanarak grup çalışması halinde izleyenlere aktarılmasıdır. Drama ile öğrencinin iletişim becerileri, gözlem yapma becerisi, gruba uyum sağlama becerisi, problem çözme becerisi gelişir.
Sınıf ortamında kullanılabilecek sosyal zekâ etkinlikleri şu şekildedir (Demirel vd., 2006):
• …………. konusunu açıklamak için toplantı yapmak.
• ……….... konusunda sıra arkadaşı ile “yüksek sesle düşünerek problem çözme tekniği” kullanma.
• …………. konusunda rol yapma.
• …………. konusunu açıklamak için bir grupta yar alma.
• …………. konusunu öğrenmek için sosyal becerileri isteyerek kullanma.
• …………. konusunu açıklamak için projelerde yer alma.
• …………. konusunda birine bir şey öğretmek.
• ………… konusunu başarmak için küçük bir grupla işbirliği içinde kuralları ve aşamaları belirleme.
• ………… konusuyla ilgili bir sorunun çözümüne yardım etme.
• ……….... konusunda dönüt verme ve alma 
• …………. konusunu başarmak için güçlü olan zekâlardan birini kullanarak grup içinde bir rolü üzerine alma
• ……….... konusunda erişmek için telekomünikasyon programı kullanma