Sözel-Dil Zeka Alanı İçin Öğretim Stratejileri ve Etkinlikler

Sözel-Dil Zekâ Alanı İçin Öğretim Stratejileri ve Etkinlikleri

 
Sözel zekâ alanına hitap eden başlıca yöntem düz anlatımdır. Ek yöntemler hikâyeleştirme, beyin fırtınası, ses kayıt cihazı, günlük tutma ve yayımlamadır (Saban 2010).
 
Hikâyeleştirme: Hikâye ile anlatılmak istenen kavram, fikir, konu eğlenceli ve etkili bir şekilde aktarılmaktadır. Hikâye hemen hemen her kültürde bulunan bir iletişim aracıdır. Hikâyeleştirme yaparken öğretmenin dikkat etmesi gereken şey, vermek istediği temayı orijinal bir üslup ile birleştirerek öğrencinin dikkatini çekmektir.
 
Beyin Fırtınası: Problem çözme gücünü geliştirebilmek için yaratıcı fikirlerin ortaya çıkmasını sağlayan bir tartışma yöntemidir. Bu yöntem üç aşamada uygulanır:
 

• Fikirlerin ortaya çıkarılması

• Görüş ve fikirlerin sınıflandırılması
• Görüş ve fikirlerin değerlendirilmesi (Nakiboğlu, 2003’den akt; Saban, 2010)
 
Ses kayıt cihazı: Konuşmayı seven, yazmayı sevmeyen öğrencilerin bu güçlerini keşfetmelerini sağlamak için güzel bir yöntemdir. Öğrenciler bir konu hakkındaki fikirlerini bu cihazlara kaydedip başkalarına iletirler.
 
Günlük tutma: Yazmayı seven öğrencilerin potansiyelini açığa çıkarmayı sağlayan bir yöntemdir. Bir konu hakkında öğrencilerin yazılı kayıtlar tutmasıdır. Resim, fotoğraf gibi materyaller ile günlükler renklendirilebilir.
 
Yayımlama: Öğrencilerin yaptığı çalışmalar öğretmen tarafından sınıfın bir köşesine asılırsa, çoğaltılıp öğrencilere dağıtılırsa ya da sınıf-okul gazetesinde yer alırsa öğrenciler motive olurlar. Böylece bu konudaki yetenekleri açığa çıkar. Sözel dil alanında öğrenme dört faktör üzerine kurgulanır. Okuma, dinleme, yazma ve konuşma. Sınıf ortamında kullanılabilecek etkinlikler şu şekildedir (Demirel vd., 2006):
• …………açıklamak için hikaye kullanma .
• …………konusunda tartışma oluşturma.
• …………konusunda şiir, öykü, kısa oyun ,gazete makalesi yazma.
• …………kısa bir hikaye ya da romanı konusu ile eşleştirme.
• …………konusunda sunum yapma.
• …………konusunda radyo programı yapma.
• …………konusunda bülten ,kitapçık ya da sözlük yazma.
• …………konusunda slogan oluşturma.
• …………konusunda bant kaydetme.
• …………konusunda not alma.
• …………konusunda dersi dinleme.
• …………konusu ile ilgili kitap okuma.
• …………konusunda ….ile görüşme yapma.
• …………konusunda ….’e mektup yazma. 
• …………yazmak için teknolojiyi kullanma.