Yaşam Becerileri

Yaşam Becerileri; Yaratıcılık, Girişimcilik, Analitik Düşünce ...

Bu alan; bilimsel bilgiye ulaşılması ve bilimsel bilginin kullanılmasına ilişkin becerileri oluşturmaktadır. Bu Yaşam Becerileri aşağıda sıralanmıştır.
 
• analitik düşünme,
• karar verme,
• yaratıcılık,
• girişimcilik, 
• iletişim ve takım çalışması