Zeka İle İlgili Araştırmalar

Zekâ İle İlgili Araştırmalar
Zihinsel işlemlerin nasıl yapıldığı ve bu işlemlerin kökenlerinin neler olduğu çok eski çağlardan beri insanların ilgi alanında yer almaktadır. Mısırlılar düşünme işlemini gerçekleştirenin kalp olduğunu, Pisagor ve Platon ise aklın beyin içinde yer aldığını söylemiştir. Aristoteles yaşamın ana kaynağının kalp olduğunu söylemiştir. Descartes ruhun beyin epifizi içinde yer aldığını düşünmüştür. Aynı zamanda Platon ve Aristoteles bilmenin biçimlerini incelemiştir.